งานสังสรรค์เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ


งานสังสรรค์เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันเลี้ยงส่ง – วันสุดท้ายของการทำงานของ น.ส.สุพรรณี ประจงใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ฝ่าย Developer Management ตำแหน่ง Software Engineer
 


ทางห้องปฏิบัติการวิจัยฯ นำโดย ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฯ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ ได้จัดงานเลี้ยงส่ง น.ส.สุพรรณี ประจงใจ ที่ลาออกในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อลาไปศึกษาต่อ และดูแลครอบครัว โดยได้ซื้ออาหารมารับประทานร่วมกัน พร้อมทั้งการกล่าวความรู้สึกการทำงานของทุกคนที่มีต่อกัน ส่วนบรรยากาศในการเลี้ยงส่งก็เป็นไปด้วยความสุข อาหารอร่อย
 


สุดท้ายในงานเลี้ยงส่ง พวกเราได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึง ความรัก ความผูกพัน มิตรภาพและความรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกันในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นความรู้สึกที่ประทับใจไม่รู้ลืมทีเดียวครับ
ก่อนจากกัน ขอสัญญาฝากประทับตรึงตรา จนกว่าจะพบกันใหม่ โบกมืออำลา สัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใย ด้วยใจผูกพันมั่นคงด้วยความดีนั้นฝังตรึง จากไปแล้วคำนึงตรึงประทับดวงใจ ………..

….ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จครับ….

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559