การนำแนวคิด Scrum (Software Development) การบริหารจัดการทีมในการพัฒนาระบบ

สำหรับงานที่ต้องการการรวมกลุ่มกันทำงาน งานที่ต้องการความรวดเร็วจัดการ หรืองานที่มีความเร่งด่วนที่ต้องทำก่อน (งานที่พีคมากๆ) เป็นกระบวนการที่มีการจัดการงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่นลงไปที่โมดูลย่อย มองในส่วนงานที่เร่งด่วน และประเมินปริมาณที่มีทั้งหมด และจัดสรรงานให้แต่ละคนในทีม โดยการทำงานจะมีรูปแบบของการนั่งทำงานกันเป็นกลุ่ม ทุกจะมองเห็นหน้ากัน และจะมีกระดานหรือ Board เพื่อแสดงสถานะการทำงาน สถานะงานที่มี โดยจะแบ่งออกส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. Jobs คือ งานทั้งหมดที่มี
  2. To Do คือ การกำลังทำ
  3. Prove คือ การพิสูจน์ข้อเท็จจริงของงาน ว่างานควรทำเป็นอย่างไร
  4. Test คือ การทดสอบส่วนที่ทำไปแล้ว ส่วนนี้จะต้องเป็นฝ่าย Tester หรือ Leader ของทีม
  5. Commit คือ งานที่ผ่านการ Test จากฝ่ายต่างๆ แล้วมีความถูกต้องในงานและข้อมูลนั้นแล้ว งานนั้นก็เป็นอันแล้วเสร็จ

รูปตัวอย่างกิจกรรมงาน

Scrum_01.jpg

Scrum_02.jpg