ฟังก์ชันสำหรับภาษา PHP ที่ช่วยในการตรวจสอบ value ของค่าตัวแปรในการรับส่งข้อมูล

แนะนำฟังก์ชัน สำหรับ PHP ที่ช่วยในการตรวจสอบ value ของตัวแปรในการรับส่ง ให้สามารถแสดงค่าที่ดูง่ายต่อการตรวจสอบ แจกแจง value ให้เป็นฟอร์มลำดับ ง่ายต่อการเรียกใช้ รองรับข้อมูลที่เป็นแบบธรรมดา และเป็นแบบ ชุดข้อมูล (Array)

ซึ่งถ้าเป็น Codeigniter (CI) ก็สามารถนำไปใส่ไว้ที่ helper ได้ สามารถเรียกใช้ได้ทุกที่

รูปแบบจะแสดงออกมาในรูปแบบของ tag <pre>…</pre>

2

 

ตัวอย่าง Code และรูปแบบตัวอย่างการใช้งาน

/*
    Code PHP Language.
    Create by : Manot Jaikwang
    Subject : Test value , array. In tag "<pre>" of HTML Language.
    Ex.1
        <Code PHP>
        $arr = array("val1"=>1,"val2"=>2,"val3"=>3);
        pre($arr);
        
        <Result>
        Array
        (
            [val1] => 1
            [val2] => 2
            [val3] => 3
        )
*/
function pre($value="") { // Create Tag "<pre>...</pre>"
    echo "<pre>";
    if($value!=""){
        if(is_array($value)) {
            print_r($value);
        } else {
            var_dump($value);
        }
    }else{
        echo "Not value to function \"pre\".";
    }
    echo "</pre>";
}