วิธีตั้งค่า และลบ FOREIGN KEY โดยใช้ phpMyAdmin

FOREIGN KEY หรือเรียกย่อๆ ว่า FK ในหลายๆ ครั้งที่ตนเองได้พบเห็นฐานข้อมูลทั้งของตนเอง และของเพื่อนร่วมงาน ไม่มีการตั้งค่า FK
เลยเกิดคำถามว่า FK สำคัญสนัย ข้อแรกเลยที่ตนเองเห็นได้อ่านชัดเจนเลยคือ เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลผ่านเมนู search ของ phpMyAdmin
ถ้าฟิลด์ใดมี FK จะทำให้เกิดตัวเลือกที่อ้างอิงได้ถูกต้องจาก PK ของอีกตารางหนึ่ง

ขั้นตอนการตั้งค่า และลบ FOREIGN KEY มีดังนี้

เมื่อ login เข้า phpMyAdmin เลือกฐานข้อมูล และตารางที่ต้องการ
1. เลือกไปที่ Structure

select-structure

2. เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างจะพบ แถบเครื่องมือ ให้กดเลือกที่ Relation view

select-relationview

3. จากนั้นจะได้หน้าจอ relation เพื่อให้เลือกว่าต้องการกำหนด FK ไปยัง PK ของตารางใด หลังจากนั้นให้กดปุ่มบันทึก

ทั้งนี้ PK ที่ต้องการจะเลือกจะต้องที่ประเภท และขนาดเท่ากับฟิลด์ที่เราต้องการให้เป็น FK

relation

เสร็จสิ้นการตั้งค่า FK

กรณีที่ต้องการลบ FK ก็สามารถทำได้จากขั้นตอนเดียวกัน